Význam slovSlovníkDvýznam slova dynastie

dynastie

panovnický rod v monarchii

www.vyznam-slov.cz