Význam slovSlovníkDvýznam slova durit

durit

základní petrografická složka černého uhlí

www.vyznam-slov.cz