Význam slovSlovníkDvýznam slova duo-

duo-

první část složených slov mající význam dva, dvojí, dvojitý

www.vyznam-slov.cz