Význam slovSlovníkDvýznam slova drums [drams]

drums [drams]

džezová bicí skupina

www.vyznam-slov.cz