Význam slovSlovníkDvýznam slova droga

droga

hol. surové léčivo; omamující prostředek

www.vyznam-slov.cz