Význam slovSlovníkDvýznam slova doxa (řec.)

doxa (řec.)

dojem; zdání; mínění (může být správné nebo mylné)

www.vyznam-slov.cz