Význam slovSlovníkDvýznam slova donor

donor

atom, molekula nebo ion předávající elektron, elektronový pár nebo proton jiné obdobné částici (akceptoru);porucha krystalové mřížky polovodiče způsobující elektronovou vodivost

www.vyznam-slov.cz