Význam slovSlovníkDvýznam slova donace

donace

darování, věnování majetku; nadace, nadání; veřejný dar

www.vyznam-slov.cz