Význam slovSlovníkDvýznam slova dominance

dominance

převládání, převaha; schopnost prosazovat vlastní vůli, nepoddajnost, nadřazenost

www.vyznam-slov.cz