Význam slovSlovníkDvýznam slova dolby

dolby

technický prostředek k potlačení šumu při magnetickém a optickém záznamu zvuku a při jeho reprodukci

www.vyznam-slov.cz