Význam slovSlovníkDvýznam slova dokumentace

dokumentace

dokládání důkazním materiálem, potvrzování; sledování, zaznamenávání a třídění literatury za účelem informování veřejnosti; soubor podkladů k projektu, výrobě, činnosti

www.vyznam-slov.cz