Význam slovSlovníkDvýznam slova doktor

doktor

akademická hodnost a titul absolventa magisterského studijního programu vysoké školy univerzitního směru po vykonání státní rigorosní zkoušky a obhajobě rigorosní práce (např. JUDr., MUDr., PhDr., RNDr.);titul absolventa doktorského studia (Ph.D.);nejvyšší vědecká hodnost a titul (DrSc.);d. honoris causa, čestný titul udělovaný za zásluhy;lékař

www.vyznam-slov.cz