Význam slovSlovníkDvýznam slova docent

docent

titul vysokoškolského učitele udělovaný na základě habilitačního řízení

www.vyznam-slov.cz