Význam slovSlovníkDvýznam slova do

do

solmizační slabika pro tón c

www.vyznam-slov.cz