Význam slovSlovníkDvýznam slova dizertační, disertační

dizertační, disertační

vztahující se k dizertaci

www.vyznam-slov.cz