Význam slovSlovníkDvýznam slova divize, divise

divize, divise

taktický svazek ozbrojených sil;mistrovská soutěž v kolektivních sportech;pracovní úsek, oddělení., skupina

www.vyznam-slov.cz