Význam slovSlovníkDvýznam slova distribuce

distribuce

rozdělování, rozdělení, rozšiřování; systém rozšiřování nebo rozdělování zboží prostřednictvím velkoobchodu a maloobchodu; šíření organizmů v prostoru; rozložení pravděpodobností na náhodné veličiny; souhrn všech kontextů, v nichž se jazykový prvek může objevovat

www.vyznam-slov.cz