Význam slovSlovníkDvýznam slova disproporce

disproporce

nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost

www.vyznam-slov.cz