Význam slovSlovníkDvýznam slova disponent

disponent

obchodní zmocněnec, člověk oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy

www.vyznam-slov.cz