Význam slovSlovníkDvýznam slova dispergovat

dispergovat

rozptylovat, rozptýlit; rozkládat, rozložit

www.vyznam-slov.cz