Význam slovSlovníkDvýznam slova disolvovat

disolvovat

rozpouštět, rozpustit

www.vyznam-slov.cz