Význam slovSlovníkDvýznam slova dislokace

dislokace

rozložení, rozmístění;čárová porucha krystalické mřížky

www.vyznam-slov.cz