Význam slovSlovníkDvýznam slova diskursivní, diskurzivní

diskursivní, diskurzivní

rozbíhavý; (myšlení) pojmové; (úvaha) vykládající a odvozující

www.vyznam-slov.cz