Význam slovSlovníkDvýznam slova diskriminace

diskriminace

rozlišování; rozdílný, jiný přístup k jedné skupině než k jiné nebo k celku

www.vyznam-slov.cz