Význam slovSlovníkDvýznam slova diskrétnost

diskrétnost

zachovávání svěřených informací v tajnosti, diskrece;ohleduplnost, taktnost

www.vyznam-slov.cz