Význam slovSlovníkDvýznam slova disjunktní

disjunktní

nemající společný prvek

www.vyznam-slov.cz