Význam slovSlovníkDvýznam slova disgustovat

disgustovat

znechucovat, rozladit

www.vyznam-slov.cz