Význam slovSlovníkDvýznam slova dimenze

dimenze

vlastnost udávající velikost, míru něčeho zejména v prostoru, rozměr, rozloha, rozsah; fyzikální dimenze veličiny, závislost odvozené veličiny na základních veličinách dané soustavy

www.vyznam-slov.cz