Význam slovSlovníkDvýznam slova dilogie

dilogie

umělecké dílo skládající se ze dvou částí

www.vyznam-slov.cz