Význam slovSlovníkDvýznam slova dilatometr

dilatometr

zařízení měřící roztažnost působenou změnou teploty

www.vyznam-slov.cz