Význam slovSlovníkDvýznam slova dilatans

dilatans

lék rozšiřující cévy

www.vyznam-slov.cz