Význam slovSlovníkDvýznam slova digesce

digesce

vyluhování látek v rozpouštědle za určitých podmínek; trávení, zažívání; potr. stanovení cukernatosti cukrové řepy

www.vyznam-slov.cz