Význam slovSlovníkDvýznam slova difundovat

difundovat

pronikat, prolínat, prosakovat, prostupovat

www.vyznam-slov.cz