Význam slovSlovníkDvýznam slova dielektrický

dielektrický

elektricky nevodivý

www.vyznam-slov.cz