Význam slovSlovníkDvýznam slova diazenitál

diazenitál

astronomický přístroj k určení okamžitého průchodu hvězd vertikálem

www.vyznam-slov.cz