Význam slovSlovníkDvýznam slova diagnostický

diagnostický

zjišťovací, rozpoznávací, testovací

www.vyznam-slov.cz