Význam slovSlovníkDvýznam slova dezinformace, desinformace

dezinformace, desinformace

záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl

www.vyznam-slov.cz