Význam slovSlovníkDvýznam slova dezinficiens, desinficiens

dezinficiens, desinficiens

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

www.vyznam-slov.cz