Význam slovSlovníkDvýznam slova dezertifikace, desertifikace

dezertifikace, desertifikace

proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka

www.vyznam-slov.cz