Význam slovSlovníkDvýznam slova dezavuovat, desavuovat

dezavuovat, desavuovat

zapřít, neuznat něco, odvolat nějaké tvrzení

www.vyznam-slov.cz