Význam slovSlovníkDvýznam slova determinizmus, determinismus

determinizmus, determinismus

(filoz.) učení o příčinné určenosti všech jevů v přírodě i společnosti nebo o předurčenosti na základě božské vůle, predestinace;přesvědčení, že lidské jednání je předurčeno, determinováno (vnitřními nebo vnějšími) příčinami a danostmi

www.vyznam-slov.cz