Význam slovSlovníkDvýznam slova determinace

determinace

určení, určování, vymezení, vymezování, postup od obecného pojmu k pojmům méně obecným (op. generalizace);větně-významový vztah mezi určujícím a určovaným členem, jehož výsledek je větná dvojice a jenž se formálně vyjadřuje kongruencí, rekcí nebo adjunkcí, určování

www.vyznam-slov.cz