Význam slovSlovníkDvýznam slova detektovat

detektovat

zjišťovat přítomnost něčeho, např. určité látky, detegovat

www.vyznam-slov.cz