Význam slovSlovníkDvýznam slova detegovat

detegovat

detektovat

www.vyznam-slov.cz