Význam slovSlovníkDvýznam slova desublimace

desublimace

přechod látky z fáze plynné do fáze pevné

www.vyznam-slov.cz