Význam slovSlovníkDvýznam slova destruktivita

destruktivita

rozkladnost; bořivá, ničivá vlastnost nebo činnost

www.vyznam-slov.cz