Význam slovSlovníkDvýznam slova destruent

destruent

organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent

www.vyznam-slov.cz