Význam slovSlovníkDvýznam slova destilace

destilace

oddělování složek kapalných směsí podle rozdílného bodu varu, překapávání

www.vyznam-slov.cz