Význam slovSlovníkDvýznam slova destabilita

destabilita

nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost

www.vyznam-slov.cz