Význam slovSlovníkDvýznam slova descendenční

descendenční

vývojový sestup, ústup; degresivní

www.vyznam-slov.cz